Hvorfor FAIM?

Autoimmune sygdomme kommer sjældent alene…

Hvis man allerede har 1 autoimmun sygdom, er sandsynligheden for at få flere meget stor.
Op til 20 procent af befolkningen menes at have en autoimmun sygdom.

Desværre bliver patienter med flere autoimmune sygdomme, ofte ladt i stikken.
Læger og specialister modsiger hinanden, smerter og psykiske gener bliver ikke taget alvorligt, og resultatet er en sen – eller manglende diagnose.
Uenighed blandt lægerne, betyder at patienten ikke får en optimal behandling. Det trækker ud, med store menneskelige konsekvenser, og patienten er ikke den eneste der taber. Manglende uddannelse og evnen til at fastholde et job, går ud over samfundet som helhed.

De direkte konsekvenser, for patienter med flere autoimmune sygdomme er:
– 50 procent ser mindst tre læger – før de får stillet en diagnose
– Over 50 procent oplever, at klager over fysiske gener ikke tages alvorligt
– Det påvirker deres valg af uddannelse, og flere opgiver helt.
– Mange bliver sygemeldt, i både kortere og længere perioder.
– Mange er gået ned i tid, eller har helt måttet opsige deres arbejde.
– Mange er blevet fyret fra deres arbejde.
– Og mange er kommet på overførselsindkomst.

Der er flere end 100 forskellige typer af autoimmune sygdomme!
Nogle af de mest “kendte” er:
Type 1 diabetes, psoriasis, Hashimotos, Crohns sygdom, colitis ulcerosa, leddegigt, Sclerose (MS), Graves, Lupus, Addison, Cøliaki, Sjøgrens, Alopecia…. og mange flere.

Der mangler fokus på patienter med autoimmune sygdomme, derfor:
FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme.


Bente Buus Nielsen
Landsformand – FAIM


Formålsparagraffer for FAIM:

  1. Anerkendelse af autoimmunitet som en selvstændig sygdomskategori. Offentligheden og sundhedssektoren skal have større indsigt, i den genetiske disponering for autoimmune sygdomme. Sygdomshistorik i den nærmeste familie skal inddrages, når der opstår forvirrende symptomer, frem for straks at sende patienten rundt til forskellige specialister, mhp. afklaring.
  2. Øge offentlighedens kendskab til de over 100 eksisterende autoimmune sygdomme.
  3. Arbejde for at skabe et autoimmune sygdomme – Centers of Excellence. Samle eksperter ét sted, så patienter undgår at bruge tid, energi og sparsomme ressourcer på at rejse rundt i landet, for at møde specialister inden for specifikke fagområder.
  4. Facilitere/fremme mere samarbejde og forskning på tværs af autoimmune diagnoser og samspillet mellem disse.
  5. FAIM er nationalt kontaktorgan over for relevante institutioner og organisationer, inden for området autoimmune sygdomme.

Vedtægter for FAIM – klik her

FAIM’s bestyrelse består af:
Bente Buus Nielsen – Landsformand
Charlotte Jensen – Næstformand
Sonja Thybo Thomsen
Benthe Bertelsen
Michael Koehler

Logo: Karin Bonnesen