1.505.357 kr. til forskning i Autoimmune Sygdomme – Leddegigt, lupus og småkars-vaskulit

Big data skal nedbringe infektioner hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme

Professor ved Afdeling for Led-, Ryg- og Bindevævssygdomme, Lene Wohlfahrt Dreyer er blevet bevilget 1.505.357 kr. til projektet ”Using big data technologies to identify patients with high risk of serious infections in inflammatory rheumatic disease”.

Projektet har til formål at nedbringe antallet af alvorlige infektioner hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme (leddegigt, lupus og småkars-vaskulit).

Disse patienter har en øget risiko for alvorlige infektioner og død, og det er et komplekst netværk af faktorer, der påvirker risikoen – for eksempel sygdomsaktivitet, immundæmpende medicin, livsstilfaktorer, sociale forhold, organpåvirkning med flere.

I projektet vil forskergruppen opbygge et værktøj, som kan assistere lægefagligt personale i at vurdere risikoen og forebygge alvorlige infektioner hos den enkelte patient. Værktøjet skal basere sig på oplysninger fra en række nationale databaser – blandt andet den reumatologiske database DANBIO, Landspatientregisteret, Receptdatabasen og Laboratoriedatabasen.

I samarbejde med statistikere og ingeniører med ekspertise i metoder inden for analyse af big data med brug af kunstig intelligens, håber Lene Wohlfahrt Dreyer at kunne skabe et bedre grundlag for risikovurderinger af alvorlige infektioner hos den enkelte patient.

Læs evt. mere: https://aalborguh.rn.dk/forskning/forskning-nyhedsbase-aalborg/2023/06/millioner-til-tre-forskningsprojekter

#AutoimmuneSygdomme #FAIM