Videnscenter For Autoimmune Sygdomme (VCFAS)

18 millioner kr. afsat, til oprettelse af centre for Autoimmune Sygdomme

1 ud af 5 danskere har mindst én autoimmun sygdom.
“Den indsats, der ydes i dag for disse patienter, halter langt efter de tilbud, vi har til folk med andre sygdomme. Der går lang tid med at finde ud af, hvad de fejler, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved dem, og mange får ikke den rigtige behandling. Det må vi gøre bedre.” (Liselott Blixt, daværende formand for Sundhedsudvalget).

Gruppen af autoimmune sygdomme dækker over MANGE (100+) forskellige sygdomme, som i dag behandles af hvert sit speciale i sundhedsvæsenet. Det betyder desværre, at patienter med autoimmune sygdomme går længe med symptomer på følgesygdomme, før de kommer i behandling. Det giver unødvendigt lange og komplicerede behandlingsforløb, som går ud over patienternes livskvalitet og deres arbejdsevne. Patienterne bliver tabt mellem to stole, fordi viden og kompetencer på det autoimmune område er spredt.

I tillæg til et Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme, der kan bidrage til, at sundhedsvæsenets behandling af patienter med autoimmune sygdomme, bliver mere sammenhængende og effektiv, oprettes et uafhængigt Videnscenter For Autoimmune Sygdomme (digitalt og omhandlende alle autoimmune sygdomme).

“Sundhedsministeriet har bevilget 18 millioner til et fireårigt projekt om etablering af henholdsvis et Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital og et uafhængigt Videnscenter For Autoimmune Sygdomme (digitalt). Daværende Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt og Dansk Folkeparti, initierede bevillingen til centrene.”

FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme takker mange gange for bevillingen, og ser frem til at påbegynde arbejdet.

Læs mere om konferencen på Christiansborg, der omhandlede autoimmune sygdomme: https://www.faim.dk/christiansborg-23-marts-2018/