Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme (NCFAS)

18 millioner kr. afsat, til oprettelse af et Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme
FAIM (Foreningen For Autoimmune Sygdomme) og netværksorganisationen De Autoimmune, vil sammen modtage i alt 18 mio. kr., så der kan blive skabt et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCFAS).
4,5 mio. kr. per år, i fire år, og med start i 2018.

“I sidste års finanslov fik Dansk folkeparti sat 100 mio. kr. af om året til sundhedstiltag. Der vil den løbende måned komme flere af disse tiltag op, når vi får sat rammerne om dem og kan gøre det offentligt. Det er alle projekter som er mine hjertebørn, diagnoser som ofte bliver glemt i det store sundhedsspil. Dagens gode nyhed er at vi sætter penge af til et nationalt center for autoimmune sygdomme. Det er sygdomme som psoriasis, leddegigt, morbus crohn og meget mere. Jeg håber at dette center vil hjælpe mange af de mennesker der i dag lider, samt sikre en bedre viden på området. 18 mio. sætter vi af til området, fordelt over 4 år.” Liselott Blixt (DF)

1 ud af 5 danskere har mindst én autoimmun sygdom
“Den indsats, der ydes i dag for disse patienter, halter langt efter de tilbud, vi har til folk med andre sygdomme. Der går lang tid med at finde ud af, hvad de fejler, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved dem, og mange får ikke den rigtige behandling. Det må vi gøre bedre.” (Liselott Blixt, formand for Sundhedsudvalget).

Gruppen af autoimmune sygdomme dækker over MANGE forskellige sygdomme, som i dag behandles af hvert sit speciale i sundhedsvæsenet. Det betyder desværre, at patienter med autoimmune sygdomme går længe med symptomer på følgesygdomme, før de kommer i behandling. Det giver unødvendigt lange og komplicerede behandlingsforløb, som går ud over patienternes livskvalitet og deres arbejdsevne. Patienterne bliver tabt mellem to stole, fordi viden og kompetencer på det autoimmune område er spredt.

Et Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme kan bidrage til, at sundhedsvæsenets behandling af patienter med autoimmune sygdomme, bliver mere sammenhængende og effektiv.

FAIM takker mange gange for bevillingen, og ser frem til at påbegynde arbejdet, sammen med De Autoimmune.

Læs mere om konferencen på Christiansborg, der omhandlede autoimmune sygdomme, og hvor et af ønskerne var, oprettelsen af et Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme: https://www.faim.dk/christiansborg-23-marts-2018/