6,6 mio. kroner til Autoimmune Sygdomme

Dvs. det er Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme der modtager dem, som en del af de såkaldte SSA-midler.

Dejligt der stadig er fokus på Autoimmune Sygdomme, og ikke mindst at man ved at de hænger sammen.

Vi ser frem til flere gode resultater fra centeret, og forhåbentlig en kommende udvidelse af udvalgte sygdomsområder.

Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme, er oprettet i samarbejde med FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme og De Autoimmune.

…..

Nationalt Center For Autoimmune Sygdomme er placeret på Aarhus Universitetshospital og er et pilotprojekt, der har til formål at udvikle nye principper og standarder for den ambulante behandling af patienter med Autoimmune Sygdomme, for derigennem at forbedre behandlingen af patienterne og deres livskvalitet.

SSA: Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om fordelingen af midler på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 2023-2026.

FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme