Behçets sygdom

 • Behçets sygdom er en inflammatorisk multiorgansygdom, der kendetegnes af recidiverende orale og genitale ulcerationer, uveitis og hudsymptomer i form af erythema nodosum, pseudofollikulitis og acneiforme læsioner 1
 • Andre organer afficeres i varierende grad
 • Sygdommen blev navngivet i 1937 efter den tyrkiske dermatolog Hulusi Behçet, som først beskrev symptomkomplekset af recidiverende orale aftøse sår, genitale sår og uveitis

Forekomst

 • Sygdommen debuterer typisk i ung voksen alder, og begge køn rammes i lige grad
 • Tilstanden er sjælden – i USA anslås en prævalens på 5 per 100.000, men i Mellemøsten er tilstanden hyppigere

Ætiologi og patogenese

 • Ætiologien er ukendt, men immunologiske og arvelige faktorer spiller en rolle i udviklingen af sygdommen 2
 • En multisystemsygdom, som involverer hud, slimhinder, øjne, hjerte/kar, nyrer, mavetarm, lunger, urinveje, CNS og led

Diagnose

Diagnostiske kriterier

 • Diagnosen baseres på kliniske kriterier1
 • Tilstanden er karakteriseret ved recidiverende orale after og mindst to af følgende:
  • Recidiverende genitale after eller ardannelse
  • Øjelæsioner
   • Uveitis
   • Retinal vaskulitis
  • Hudlæsioner
   • Erythema nodosum-lignende læsioner, pseudofollikulitis og papulo-pustuløse læsioner
   • Acneiforme noduli
  • Positiv patergitest , dvs en erythematøs papel større end 2 mm inden 48 timer efter nålestik på denne lokalisation

Sygehistorie

 • Symptomer og tegn, der kan være recidiverende, kan forudgå sårdannelser i slimhinder fra 6 måneder til 5 år
 • Før debut af sygdommen kan patienten opleve en række uspecifikke symptomer som slaphed, nedsat madlyst, vægttab, hovedpine, øget svedtendens, hævede lymfeknuder, smerter under brystbenet og i tindingregionen
 • Mundhulelæsioner består af aftøse ulcerationer, der ikke kan skelnes fra dem ved anden aftøs stomatit
 • Mange kan fortælle om gentagne episoder med ondt i halsen, halsbetændelser, myalgier og migrerende atralgier

Kliniske fund

Sår i mundhulen

 • Orale after ved Behçets sygdom lader sig ikke adskille fra andre after
 • Afterne kan være udbredte, smertefulde, recidiverer hyppigt – interval på uger til måneder – og de kan udvikle sig hurtigt
 • Læsionerne kan være overfladiske eller dybe, 2-30 mm i diameter, og har ofte en central, gullig, nekrotisk basis og en udstanset, ren kant
 • De kan opstå enkeltvis eller i grupper, hvor som helst i mundhulen
 • De står i 1-2 uger og forsvinder uden ardannelse

Genitale manifestationer

 • De genitale sår ligner de orale sår, men kan forårsage ardannelse
 • De findes hos størstedelen af patienterne
 • Hos mænd findes sårene oftest på scrotum, penis og i lysken – epididymitis kan forekomme hos nogle få
 • Hos kvinder findes sårene oftest i vulva, vagina, cervix og lysken
 • Sårene er smertefulde

Hudmanifestationer

 • En række hudlæsioner kan forekomme
  • Erythema nodosum-lignende læsioner er hyppigst
  • Papulo-pustuløse udbrud
  • Erythema multiforme-lignende læsioner
  • Tromboflebitis
  • Sår
  • Bulløs nekrotiserende vaskulit
  • Pyoderma gangraenosum
 • Uspecifikke hudreaktioner på kløe og intradermale saltvandsinjektioner er almindeligt, jf. patergitesten
 • Læsionerne forekommer ofte i kombination

Øjenmanifestationer

 • Er den mest bekymringsvækkende manifestation, fordi den kan progrediere hurtigt til blindhed
 • Rapporteres at forekomme hos ca. halvdelen
 • Den mest relevante diagnose er uveitis, men andre øjenlidelser kan forekomme

Vaskulære manifestationer

 • Forekommer oftest hos mænd
 • De vaskulære læsioner kan være arterieokklusioner, veneokklusioner, aneurismer og varicer
 • Afficerede steder i venesystemet er v. cava superior, v. cava inferior, v. femoralis profunda, v. subclavia
 • Arterielle okklusioner forekommer oftest i a. subclavia og a. pulmonalis

Andre manifestationer

 • Sygdommen er en multiorgansygdom, der kan angribe omtrent alle organer

Supplerende undersøgelser i almen praksis

 • Positiv kutan patergitest, dvs. pusteldannelse efter nålestik i huden, er hyppig, hvilket kan bruges diagnostisk
 • Ingen laboratorietest er diagnostisk afgørende
 • SR og CRP kan være forhøjet i aktive faser af sygdommen, men kan ikke bruges til monitorering af sygdomsaktivitet

Andre undersøgelser

 • Hudbiopsi
  • Histopatologien er variabel og afhænger af type læsion
  • Kan vise vaskulit i småkar, men er gerne mindre specifik

Hvornår skal patienten henvises?

 • Ved mistanke om tilstanden
 • Ved recidiverende genitalsår
 • En lang række specialister deltager i vurderingen af disse patienter

Behandling

Behandlingsmål

 • Er at reducere morbiditet og forebygge komplikationer

Generelt om behandlingen

 • En række behandlingsmidler har været forsøgt, men behandlingen er ikke altid tilfredsstillende. Behandlingen er symptomatisk og empirisk, og foregår i speciallægeregi (hvilket speciale, der primært varetager patienten, afhænger af, hvilke symptomer der er mest udtalte)
 • Effekten af behandling har været vanskelig at bedømme på grund af det variable forløb af sygdommen og sygdommens sjældenhed
 • Multiorganaffektion kræver systemisk immunosuppression, og er en specialistopgave

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

 • Kronisk forløb. Øjeninvolvering kan medføre blindhed

Komplikationer

 • Især kan involvering af CNS, hjerte/kar og øjne give vedvarende komplikationer

Prognose

 • Det kliniske forløb er variabelt, selv i tidlige stadier, hvilket gør det vanskeligt at fastslå langtidsprognosen
 • Mortaliteten er lav, men død kan forekomme som følge af neurologisk skade, vaskulær skade, tarmperforation, eller hjertelungesygdom

FAIM er patientforening for: Behçets sygdom

Neuro (nervesygdomme) og Autoimmune Sygdomme

Diskussionsgruppe for alle med autoimmune sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM

 …
Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk