Empati fra lægen, kan reducere patientens smerter

Et forskerhold har undersøgt hvordan en patient reagerer på smerte.
Ved hjælp af en fMRI scanner blev patientens reaktion på smerte målt, samt reaktioner i CNS (centralnervesystemet).

Ved at påføre en patientgruppes ben for smerter, blev smerten vurderet på en skala og fMRI.
Patientgruppen blev delt i to. 1 der kun blev påført smerte og 1 der blev påført smerte mens lægen var til stede.
I den sidste gruppe, havde halvdelen af patienterne snakket med deres læge forud for selve undersøgelsen.

Resultatet var, at patienter uden lægen til stede, oplevede smerten voldsommere end dem hvor lægen var til stede.
I de tilfælde hvor der havde været samtaler med lægen før undersøgelsen, var opfattelsen også at lægen bedre kunne forstå patientens smerte, og opfattelsen var meget lig patientens egen.

Forskerne mener, at undersøgelsens resultater beviser at Empati og Støtte, kan mindske intensiteten af smerter.
Det er vigtigt – og sund fornuft, at lægens attitude er empatisk og kommunikationen med patienten er god, når det handler om succes med behandlingen.
Problemet er dog, at det ofte kræver ekstra tid, og den tid er der ikke i konsultationen.


Måske kunne det give mening, at give læger mere tid til patienten?

#meretid #kommunikation #AutoimmuneSygdomme #FAIM

Læs evt. mere: https://www.medscape.com/viewarticle/994548?