Festival – Kløften

Der opstilles to toiletter, der er reserveret til Foreningen For Autoimmune Sygdommes medlemmer, på dette års Kløften Festival.
Det ene toilet placeres i den nordlige del af pladsen, det andet i den sydlige del.
Der er placeret vagter i de to områder, og der vil kun være adgang mod fremvisning af medlemskort.
Husk FAIM-medlemskortet.

http://www.kloften.dk/