Festival – Langeland

Tak fordi I viser hensyn ?

Hvis der er kø ved toiletterne, så kontakt en af de ansatte (ved toiletvognen) – vis dit medlemskort, og du vil straks få adgang til et toilet.
Men gør det kun hvis det er akut…

Husk FAIM-medlemskortet.

http://langelandsfestival.dk/ 20. – 27. juli  2019