Forskning: Hjertekarsygdom er ikke nødvendigvis en følge af alvorlige autoimmune sygdomme, meget tyder på, at det også er et tidligt tegn på autoimmune sygdomme.

De autoimmune sygdomme som leddegigt, Lupus og Sjøgrens er kendetegnet ved risiko for kroniske organskader og øget dødelighed blandt andet på grund af en øget risiko for forskellige følgesygdomme:

“Især hjertekarsygdomme er fremtrædende og årsag til en øget dødelighed blandt patienter med disse autoimmune systemsygdomme. Følgesygdommene har vi traditionelt ment opstod som følge af aktiviteten i den autoimmune grundsygdom, men nu ser vi at patienter med fx Lupus oftere end andre har hjertekarsygdom allerede inden de bliver diagnosticeret med den autoimmune sygdom”, siger professor Søren Jacobsen i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet.

Grundsygdom og følgesygdom stammer fra det samme

Med en rammebevilling fra Rigshospitalets forskningsfond og øvrige bevillinger, skal Søren Jacobsen derfor nu undersøge om tidligt opstået hjertekarsygdom er forbundet med øget risiko for autoimmun sygdom:

“Vi har fundet tegn på, at det vi kalder autoimmun grundsygdom og følgesygdomme i en vis udstrækning er udløst af de samme faktorer, herunder genetiske faktorer. Det vil sige, at meget tyder på, at det er den samme fejl i generne, der kendetegner begge typer sygdomme. Hvis dette er tilfældet, kan man måske opdage de alvorlige autoimmune sygdomme tidligere, hvilket kan have afgørende betydning for forebyggelse og behandling”, fortæller professor Søren Jacobsen.

Forskningsresultaterne forventes at være klar i løbet af de kommende tre år.

Læs mere: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2019/juli/Alvorlige-led–og-bindevaevssygdomme-kan-maaske-opspores-langt-tidligere-.aspx

Facebookgrupper:

Reum (gigtsygdomme) og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Reum.autoimmunesygdomme/

Leddegigt (RA) og autoimmune sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/leddegigt.autoimmunesygdomme/

Lupus og autoimmune sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/Lupus.autoimmunesygdomme/

Sjøgrens syndrom og autoimmune sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/Sjoegrens.autoimmunesygdomme/