G – sygdomsliste

Glomerulonefritis (nyrebetændelse)

Graves sygdom

Guillain-Barré syndrom