Konference 2018

Invitation til:
HØRING PÅ CHRISTIANSBORG – UDFORDRINGER FOR DEN MULTIDIAGNOSTICEREDE AUTOIMMUNE PATIENT

Mere end hver femte dansker lider af en autoimmun sygdom, og hver femte af denne patientgruppe har mere end en autoimmun diagnose. I dag foregår behandlingen af den enkelte diagnose isoleret og meget siloopdelt, til trods for et udbredt ønske fra patienternes side om en mere koordineret indsats.

Derfor inviterer patientforeningen FAIM til en høring på Christiansborg, hvor foreningen sammen med repræsentanter fra fagligheden, patienter og politikere drøfter de udfordringer fremtidens multidiagnosticeret autoimmune patient står overfor.

Målet med høringen er, at få sat fokus på de udfordringer, man har som patient, hvis man lever med mere end en autoimmun sygdom, og få sat skub i debatten omkring multidisciplinære teams og tværfaglig behandling af patienter med autoimmune diagnoser.

DATO & TID: Fredag den 23. marts 2018 kl. 8.30 – ­12.30

Hvor: Christiansborg, Fællessalen, Hovedbygningen
VÆRTER: Liselott Blixt, DF & FAIM
MODERATOR: Jesper Eugen-­Olsen, seniorforsker ved klinisk forskningscenter på Hvidovre Hospital.

Se programmet her: Høring på Christiansborg_Final

BEMÆRK – Arrangementet er GRATIS, men hvis du ikke møder op, og glemmer at melde afbud inden arrangementet starter (kl. 8.30), så vil der være et “no show/Ikke mødt op” gebyr på 250 kr. der går til Fløjtetøndens arbejde med børn og unge.
Så husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at møde op 🙂

Tilmelding med navn og adresse, eller navn og firmanavn, sendes til: konference@faim.dk

 

Ankomst og sikkerhedstjek

Af hensyn til sikkerheden i Folketinget bliver alle besøgende scannet som i en lufthavn. Sikkerhedstjekket tager som regel kun ganske få minutter. Vi beder dig alligevel om at komme 15 minutter før dit mødetidspunkt, hvor du også kan forvente at få adgang til Folketinget. På nogle tidspunkter i løbet af dagen kan der dog være mange gæster, og der kan opstå ventetid.

Ankomst til Folketinget
Når du ankommer til Folketingets besøgsindgang, melder du din ankomst ved at ringe på dørklokken. Når du er kommet indenfor, beder besøgsindgangens personale dig om at lægge tasker, overtøj, smykker og indhold fra lommer i en bakke, der scannes. Du skal også selv gå igennem en scanner. Derefter bliver du guidet videre i Folketinget.

Du finder Folketingets besøgsindgang til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården (se billede – Rødt kryds).