Leddegigt

Hvad er leddegigt?

  • De karakteristiske symptomer er stivhed i leddene om morgenen, smerter og hævelser af flere led, oftest håndled og fingerled
  • Oftest er påvirkningen af led symmetrisk, det vil sige, at symptomerne for det meste optræder samtidig i de samme led i højre og venstre kropshalvdel

Symptomer på leddegigt

Hovedsymptomet ved leddegigt er morgenstivhed, som varer i mindst en time. Man kan også opleve stivhed efter at have været i ro i kortere tid. Stivheden aftager efterhånden, som man bevæger leddene. I begyndelsen af sygdommen er der typisk med træthed, vægttab og feber. Mange beskriver denne følelse som influenzalignende, bortset fra at den kan vare i måneder eller år.

For at man skal kunne stille diagnosen leddegigt, skal der have været hævelse og smerte i led i mindst seks uger. Selv om leddegigt næsten altid udvikles i håndled og fingerled, kan også knæ og led i foden blive angrebet, og flere andre led kan rammes. Typisk for leddegigt er, at betændelsen (inflammationen) for det meste optræder samtidig i de samme led i højre og venstre kropshalvdel. Smerten kan alligevel opleves værre på en af siderne, afhængig af hvilken hånd du bruger mest. For det meste er det knoer og mellemled, som giver symptomer, mens de yderste led ikke angribes. De betændte led er for det meste hævede og ofte føles de varme og dejagtige at mærke på.

Reumatiske noduli

Hos en del  af leddegigtpatienterne dannes der små knuder under huden (reumatiske noduli). Disse er forårsaget af betændelse i små blodkar og kan ofte blive ærtstore. De kan opstå alle steder under huden, men findes hyppigst omkring albuerne. Reumatiske noduli er oftest smertefrie, men en sjælden gang kan de blive ømme og betændte.

Væskeansamling

Ofte vil der komme en væskeansamling i leddet. Fra knæleddet kan der dannes en udposning fra ledhulen, som føles som en kugle på bagsiden af knæet. Dette kaldes en Bakers cyste, og kan give smerte på bagsiden af knæet.

Symptomer hos børn

Leddegigt hos børn (juvenil reumatoid artritis) begynder oftest med høj feber og kulderystelser sammen med smerter og hævelse i mange led. Børn kan også udvikle et udslæt, og indre organer, for eksempel hjerte og lunger, kan blive angrebet.

Sygdommens alvorlighed

Leddegigt er en kronisk sygdom, som for de fleste varer livet ud. Hos enkelte patienter er generne til stede hele tiden, men andre vil kunne have et svingende forløb, hvor det nogle gange bliver værre andre gange bedre. Behandlingen er som regel effektiv, hvis den igangsættes hurtigt. Det er derfor vigtigt at opsøge læge tidligt. Ved god behandling er det muligt for de fleste patienter at leve et relativt aktivt liv. Ubehandlet vil de angrebne led kunne blive ødelagte, og selv simple dagligdags opgaver bliver vanskelige at udføre for patienten.

Leddegigtsygdommen kan også medføre nedsat blodprocent (anæmi), nervesymptomer (føleforstyrrelser) og give betændelse i øjets blodkar (scleritis). Knogleskørhed er også hyppigere hos leddegigtpatienter, specielt hos kvinder. Det skal bemærkes, at mange tidligere sete komplikationer til leddegigt, i dag kun ses sjældent.

Selvom leddegigt er kronisk, bliver sygdommen ofte mindre aggressiv over tid, og generne kan aftage.

Forekomst

  • Debuterer hyppigst mellem 40-70 år
  • Over 50.000 med leddegigt i Danmark
    • 0,5-1 % af befolkningen
  • Kvinder rammes 3 gange hyppigere end mænd

Prognose

  • Varierende sværhedsgrad
  • Ca. 10 % får varigt invaliderende sygdom

Se hvilke sygdomme der ofte ses sammen: Sygdomssammenhænge


Læs Anja Lindberg Jensens historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-anja-lindberg-jensen/


Læs Cille Lindskov Juuls historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-cille-lindskov-juul/


Læs Renée Sørensens historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-renee-soerensen/


Læs Jette Brauns historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-jette-braun/

Der er over 100 forskellige slags Autoimmune Sygdomme.
Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og over 20% af befolkningen har en autoimmun sygdom.
De er i kraftig stigning – og de kommer sjældent alene.

Marts er Awareness-måned for Autoimmune Sygdomme ❤

…..
FAIM er patientforening for leddegigt og Autoimmune Sygdomme

Diskussionsgrupper:

Leddegigt: https://www.facebook.com/groups/leddegigt.autoimmunesygdomme

Reum (gigtsygdomme) og andre Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Reum.autoimmunesygdomme/

Diskussionsgruppe for alle med Autoimmune Sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM


Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk