Lupus

Lupus er en kronisk autoimmun sygdom, som betyder, at immunsystemet fejlagtigt angriber raske kropsceller og væv, uden at der eksisterer antigener. Når det sker, kaldes antistofferne for auto-antistoffer. Resultatet er betændelse og skade på celler og væv, som kan føre til symptomer på lupus.

Der findes forskellige typer lupus. Diskoid lupus er for det meste begrænset til huden; symptomerne omfatter udslæt, som ser ud som runde pletter i ansigtet, i hovedbunden, på kroppen og på arme eller ben. Oftest fører diskoid lupus ikke til, at kroppens indre organer rammes, men udslættet kan være ledsaget af ledsmerter.

Systemisk lupus erythematosus, SLE, kan påvirke alle organer eller organsystemer i kroppen og fører som regel til episoder med betændelse i led, sener og andet bindevæv. Symptomerne varierer og kan være feber, slaphed, vægttab, led- og muskelsmerter, hævede kirtler, hårtab, kvalme og opkastninger. Fordi sygdommen kan give så mange forskellige symptomer, kan den minde om en række andre sygdomme. Det mest karakteristiske tegn på SLE er et sommerfugle-lignende udslæt over kinderne og næseryggen. Symptomerne kan komme og gå over mange år.

Årsagen til lupus er ukendt, men mange forskere tror, at arv og miljøfaktorer spiller ind. Tilstanden er mest almindelig blandt kvinder i 20-30 års alderen. I nogle tilfælde kan sygdommen være udløst af visse typer medicin. Lupusdiagnosen stilles med blodprøver og andre undersøgelser. Sygdommen kan behandles med medicin. Valget af medicin afhænger af sygdommens sværhedsgrad og af symptomerne.

Systemisk lupus erythematosus (SLE):

  • SLE er en kronisk sygdom, som kan medføre symptomer fra mange organsystemer bl.a. hud, bevægeapparatet, blodårer og nyrer
  • Tidlig diagnose er vigtig, fordi behandling kan reducere både sygelighed og risiko for tidlig død
  • Sygdommen er ni gange hyppigere hos kvinder end hos mænd, og det er først og fremmest yngre og midaldrende kvinder, der rammes
  • Hos ca. 90 % vil der opstå symptomer på ledbetændelse, hvor sygdommen flytter sig fra led til led. Sommerfugleudslæt i ansigtet er også typisk
  • Målet med behandlingen er at mindske risikoen for forsat eller gentagen betændelse i vævet og blodpropper i forskellige organer

 Diskoid lupus erytematosus:

  • Kronisk sygdom, der ofte rammer kvinder mellem 20 og 40 år
  • Årsagen til sygdommen kendes ikke, men den skyldes formentlig antistoffer mod egne celler (autoimmun sygdom)
  • Ses ofte på lysudsat hud som f.eks. i ansigtet. Man ser velafgrænsede røde, ofte skællende pletter på huden
  • Det er vigtigt, at man bruger solfaktor, og at man undgår at tage sol. Herudover kan man få behandling med stærk binyrebarkhormon creme eller malariapiller

Se hvilke sygdomme der ofte ses sammen: Sygdomssammenhænge


Læs Ea Korsborgs historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-ea-korsborg/

Der er over 100 forskellige slags Autoimmune Sygdomme.
Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og over 20% af befolkningen har en autoimmun sygdom.
De er i kraftig stigning – og de kommer sjældent alene.

Marts er Awareness-måned for Autoimmune Sygdomme ❤

FAIM er patientforening for Lupus og Autoimmune Sygdomme.

Diskussionsgrupper på Facebook:

Lupus: https://www.facebook.com/groups/Lupus.autoimmunesygdomme

Derm (hudsygdomme) og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Derm.autoimmunesygdomme/

Reum (gigtsygdomme) og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Reum.autoimmunesygdomme/

Diskussionsgruppe for alle med Autoimmune Sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM


Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk