Myalgisk Encephalomyelitis

ME (Myalgisk Encephalomyelitis) er en sygdom, som rammer nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet, men også har forbindelse til hjernen, mave-tarmflora og de såkaldte mitokondrier, dvs. musklernes energiproduktion. Om det er en sygdom et af stederne, der afstedkommer sygdom i de andre steder, eller om det er en ukendt faktor, der er årsag til alle lidelser, vides ikke.

Den seneste forskning tyder dog på, at der er tale om en autoimmun reaktion, dvs. en fejlreaktion i immunsystemet og at denne fejlreaktion går ud over kommunikationen mellem nervecellerne indbyrdes og kommunikationen mellem nerveceller og andre organer.

Hovedsymptomet er en langvarig og i reglen forsinket udmattelse efter fysisk og mental aktivitet (PEM = post exertional malaise) Dette og flere andre symptomer deler ME-patienter med de unge kvinder, der efter efter eget udsagn oplever bivirkninger efter en HPV-vaccination.

Antallet af ME-ramte skønnes til at ligge mellem 0,2% og 0,4% af befolkningen hvilket i Danmark svarer til mellem 10.000 – 20.000 personer. Det præcise tal kendes ikke, da der ikke findes noget centralt register i Danmark over ME-patienter. Patientforeningen har 500 medlemmer.

I WHO´s sygdomsregister kategoriseres sygdommen, som en neurologisk sygdom med diagnosekoden G93.3.

Der er endnu ikke klarhed over, hvad der udløser sygdommen. I det danske sundhedsvæsen er kendskabet til ME stærkt begrænset. Af samme grund oplever mange patienter, at de ikke bliver taget alvorligt af læger og sundhedspersonale. Manglende viden om sygdommen og adgang til de specialiserede prøver der kræves for stille diagnosen indebærer, at mange ME-patienter fejldiagnosticeres og fejlbehandles.

Sygdomsudbrud
For nogle patienter opstår sygdommen fra den ene dag til den anden, mens andre oplever, at den kommer snigende og langsomt tager til i styrke over en årrække. Sygdommen optræder i forskellige sværhedsgrader, lige som den kan variere meget fra patient til patient, men også i løbet af en enkelt patients sygdomsforløb. De hårdest ramte patienter (25%) er bundet til sengen og skal have hjælp til husholdning og personlig pleje.

De fleste patienter oplever, at sygdommen udløses af en infektion. Hvorfor infektioner, som f.eks. mononukleose og influenza, som de fleste normalt kommer sig over, i visse tilfælde medfører ME, er stadig uvist.

Ligeledes formodes skimmesvamp, vaccinationer, blodtransfusioner, piskesmæld og tungmetalforgiftninger at kunne medføre ME. Denne brede vifte af “triggere” betyder, at ME er lidelse med en række symptomer, som optræder samtidigt i et kompliceret symptombillede.

Karakteristika
Kernesymptomet er en ubehagelig feberagtig udmattelse, som udløses efter fysisk eller mental anstregelse, tit med timers eller døgns forsinkelse. Karakteristisk for denne udmattelse er også, at den kun overvindes langsomt ved abslolut hvile. Derudover oplever ME-patienterne op til flere af følgende symptomer:

Influenzaagtig fornemmelse, let feber, hævede lymfeknuder (immunologiske reaktioner)
Tørre og lysfølsomme øjne, tør hals og øget tendens til mundbetændelse (blister)
Reduceret koncentrationsevne og nedsat korttidshukommelse (kognitive forstyrrelser)
Pludseligt blodtryksfald, hjertebanken og svimmelhed (autonome reaktioner)
Syns- og/eller hørelsesforstyrrelser, følelsesløshed, prikken eller stikken i huden (sensoriske forstyrrelser)
Muskelsvaghed (motoriske forstyrrelser)
Muskelsmerter/muskelsitren, ledsmerter og hovedpine

Yderligere kan følgende symptomer forekomme:
fordøjelsesproblemer, hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnbesvær, hyppig vandladning, irritabel tyktarm, kvalme, problemer med temperaturregulering, kolde hænder og fødder, hedeture, intolerance over for madvarer, alkohol, medicin og kemikalier samt overdreven sensibilitet over for sanseindtryk.

Helt centralt til sygdomsbilledet hører også, at symptomerne svinger meget i intensitet og at de forværres ved selv minimal fysisk og/eller mental aktivitet. Direkte overanstrengelse medfører ofte reaktivering eller forværring af symptomerne. Der kan fra patient til patient registreres betydelige variationer i sygdomssymptomer og -intensitet.

ME kan ramme alle – både mænd, kvinder og børn fra alle sociale lag. Der er en klar overvægt af kvinder i patientgruppen ligesom det er tilfældet ved andre autoimmune sygdomme.

Kilde: ME Foreningen

Se hvilke sygdomme der ofte ses sammen: Sygdomssammenhænge


Læs Milene Hansens historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-milene-hansen/

Der er over 100 forskellige slags Autoimmune Sygdomme.
Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og over 20% af befolkningen har en autoimmun sygdom.
De er i kraftig stigning – og de kommer sjældent alene.

Marts er Awareness-måned for Autoimmune Sygdomme ❤


ME (Myalgisk Encephalomyelitis) og Autoimmune Sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/me.myalgiskencephalomyelitis.autoimmunesygdomme

Diskussionsgruppe for alle med Autoimmune Sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM