N: 101 mio. kr. til forskning i Autoimmune Sygdomme

Et lille molekyle ved navn CRD1, kan også komme til at spille en rolle ved fremtidig behandling af øjensygdommen NMO (neuromyelitis optica – der ofte ses som forløber til multipel sclerose) og Myasthenia gravis.

CRD1 der allerede er godkendt til behandling af multipel sclerose, får nu tilført midler så det kan gennemgå fase 2 forsøg, og det resulterer forhåbentlig i en oral-behandlingsmulighed for både NMO og Myasthenia gravis.

De 101 mio. kr. kommer fra Omega Funds, der bl.a. støtter innovativ forskning.

Diskussionsgrupper:

Myasthenia gravis og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/myasthenia.gravis.autoimmune.sygdomme

Neuro (nervesygdomme) og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Neuro.autoimmunesygdomme/

Sclerose (MS) og Autoimmune Sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/Sclerose.autoimmunesygdomme/

FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme