N: 2,1 millioner kroner afsat til et nyt forskningsprojektet

Psoriasis kan lede til hjertekarsygdomme

2,1 millioner kroner er afsat til et nyt forskningsprojektet.

Forskning tyder på, at personer med psoriasis har større risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, og i projektet vil forskerne lave en ultralydsscanning af hjertet og måle biomarkører fra blodprøver. Kombineret skal det give svaret på, hvor mange patienter med psoriasis der har forstadier til eller har uerkendt hjertesygdom, og hvilke mekanismer, der ligger bag.

Samtidig etableres der en biobank med blod fra patienterne, så der er mulighed for at undersøge eventuelle fremtidige biomarkørers potentiale til at forudse og stille diagnoser.
(Herlev og Gentofte Hospital)

Støt Borgerforslaget En National plan for Autoimmune Sygdomme – og relaterede sygdomme: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08396

Autoimmune Sygdomme kommer sjældent alene…