N: 59 mio. kr. til forskning i Autoimmune Sygdomme

Omkring 10 procent af verdens befolkning lider i dag af kroniske autoimmune sygdomme, men behandlingsmetoderne er få og ofte ineffektive, fordi der endnu ikke er fundet en behandlingsform, som kan holde immunforsvaret i balance i længere tid.

Med en millionbevilling fra Horizon Europe-programmet, vil forskere fra 11 institutioner nu forsøge at udvikle en effektiv behandlingsform med celleterapi. Blandt dem er lektor Rasmus O. Bak fra Institut for Biomedicin, som forsker i udvikling af gen- og celleterapi og er eneste danske forsker i konsortiet. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i den kroniske nyresygdom IgA-nefropati, men målet er at udvikle en skabelon til en behandlingsform, som på sigt kan bredes ud til flere sygdomme.

Rasmus O. Bak vil bidrage til projektet med sin forskning i brugen af det såkaldte CRISPR- værktøj. CRISPR er en molekylær DNA-saks, som kan programmeres til at ”klippe-klistre” eksakte DNA-sekvenser i celler. Dermed kan gener ændres og give celler nye ønskede egenskaber til brug i celleterapi.

Godt initiativ, og vi ser frem til løsninger der kan gavne mange Autoimmune Sygdomme 🤞

Læs evt. mere: https://dagensmedicin.dk/lektor-fra-au-modtager-bevilling-til-forskningsprojekt-om-autoimmune-nyresygdomme/

#FAIM #AutoimmuneSygdomme #MereForskning

…..
FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme
www.faim.dk