N: Advarsel skal nedbringe fejlmedicinering

Nu får læger en advarsel i det Fælles Medicinkort, hvis de er i færd med at ordinere lægemidlet Methotrexat til behandling af gigt og psoriasis forkert. Fejlmedicinering med Methotrexat kan i yderste konsekvens være dødelig. Fremover vil der være advarsler i Fælles Medicinkort i to situationer, hvor der er særlig risiko for, at der sker fejlmedicinering.
Det Fælles Medicinkort vil automatisk give en advarsel, hvis en sundhedsprofessionel forsøger at oprette Methotrexat som en såkaldt fritekstordination. Systemet vil desuden give en advarsel, hvis lægemidlet bliver forsøgt oprettet med et doseringsinterval på mindre end 7 dage, da det giver risiko for alvorlig fejlmedicinering.

Læs mere: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2021/advarsel_fejlmedicinering_030921