N: Autoimmune Sygdomme hænger sammen – er det en vigtig viden for forskere og læger?

Det kan du få svar på, hvis du ser videoen med Søren Degn: https://youtu.be/vi6S2OELhPw

…..
FAIM-Høring – ONLINE – 21. september 2020

”Autoimmune Sygdomme udgør en stor byrde for samfundet og kan i mange tilfælde udgøre et invaliderende problem for den enkelte patient.” (Statens Serum Institut, 2020)
Man ved endnu ikke nok om Autoimmune Sygdomme.
Listen over Autoimmune Sygdomme bliver større og større, men forståelsen er stadig meget specifik og baseret på enkelte sygdomme. Alt for mange, især de små, bliver aldrig opdaget, behandlet eller prioriteret.

Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og de kommer sjældent alene…

Oplæg: Autoimmune Sygdomme hænger sammen – er det
en vigtig viden for forskere og læger? V. Søren Degn,
Forsker, ph.d.

…..