N: Autoimmune Sygdomme øger risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme

Rygning og for højt blodtryk, er kendt for at øge risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Men flere studier viser, at inflammatoriske tilstande også gør det.

En engelsk undersøgelse med over 22 mio. deltagere har vist, at Autoimmune Sygdomme hænger sammen med alle typer hjerte-kar-sygdomme.
19 Autoimmune Sygdomme var med i undersøgelsen, og alle 19 forøgede risikoen.
Havde man flere Autoimmune Sygdomme, var risikoen endnu højere.

De Autoimmune Sygdomme med den højeste risiko var Systemisk sclerose, Addisons sygdom, Lupus SLE, og Type 1 diabetes.

Resultaterne understøtter, at retningslinjerne for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom bør forholde sig mere aktivt til betydningen af Autoimmune Sygdomme (Ugeskrift for Læger).

Autoimmune Sygdomme hænger sammen indbyrdes – og sammen med MANGE andre sygdomme.
#Mereforskning

Læs evt. mere (engelsk): https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01349-6/fulltext

#AutoimmuneSygdomme #FAIM