N: Autoimmunitet – en mulig årsag til svær astma?

Astma er en hyppig sygdom: mellem 5-10% af alle danskere oplever i løbet af deres liv astmasymptomer.
En lille andel udvikler svær astma med mange symptomer, og især meget hyppige astmaanfald, trods behandling med høje doser astmamedicin.
Ca. 10 000 voksne danskere med astma, udvikler tegn på svær astma.

Svær astma og autoimmunitet
I svær astma klinik på Bispebjerg Hospital, ser de netop at patienter med meget svær astma ofte har gentagne spontane forværringer hen over året. Dette er meget anderledes end i mere mild astma, hvor forværringerne typisk udløses af noget bestemt, fx allergi eller virusinfektion. Autoimmunitet som underliggende årsag til gentagne forværringer ville kunne forklare hvorfor patienter med svær astma oplever spontane forværringer, idet de så at sige kommer “indefra” i luftvejene.

Vi har derfor undersøgt forekomsten af autoimmunitet hos patienter med svær astma, og vi har set at ca. 10% har tegn til autoimmunitet. Blandt patienter med svær eosinofil astma er andelen på 30%. Det taler for at autoimmunitet er en væsentlig faktor ved svær astma.

I øjeblikket planlægges et stort forskningsprojekt, AUTOREACT, som skal beskrive betydningen af autoimmunitet ved svær astma. Forskerne er særligt interesseret i, om man ved at give biologisk behandling tidligere i sygdomsforløbet kan standse produktionen af autoantistoffer og dermed få immunforsvaret til at reagere mere normalt. Det vil betyde en banebrydende ændring i vores forståelse af svær astma som sygdom, og øge mulighederne for at hjælpe de sygeste astmapatienter tilbage til et normalt liv.

Læs mere: https://www.lungeforskning.dk/autoimmunitet-og-astma/