N: Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris 2019

Line Lund Kårhus’ forskning har sandsynliggjort, at der er tusindvis af danskere, som har den autoimmune sygdom cøliaki uden at vide det, og dermed ikke får behandling. Viden om langsigtede konsekvenser af ubehandlede cøliakitilfælde er stadig begrænset. Derfor er behovet for yderligere forskning vedrørende disse spørgsmål stort, og prismodtageren undersøger nu konsekvenserne af ikke-diagnosticeret og dermed ikke behandlet cøliaki i den danske befolkning, hvor hun ved hjælp af de danske registre kan følge deltagere med forhøjede risikomarkører for cøliaki for at belyse deres risiko for at udvikle forskellige ledsagesygdomme, f.eks. kræft eller for tidlig død.

Line Lund Kårhus dokumenterede at cøliaki-diagnosticering udelukkende ved symptomer er problematisk og vanskelig, da mange tilfælde af cøliaki er uden symptomer, der fører til lægebesøg, diagnose og behandling.

Stort tillykke til Line Lund Kårhus, og tak for din indsats.

Læs mere om prisen og Line Lund Kårhus: https://www.baggersoerensenfonden.dk/nyheder/ung-forskerprisen/line-lund-kaarhus/

Cøliaki er en autoimmun sygdom.
Læs om cøliaki: https://www.faim.dk/coeliaki/

Bagger-Sørensens Fondens Ung Forskerpris
Prisen på DKK 75.000,- uddeles til forskningstalenter under 40 år. Karakteristisk gives priserne til unge, selvstændige forskere på post.doc-niveau med ekstraordinær passion for deres fagområde og sult efter at nå deres mål, samt en omfattende og helt suveræn videnskabelig produktion.

…..
FAIM er patientforening for Cøliaki – og autoimmune sygdomme

Diskussionsgrupper:

Cøliaki og andre Autoimmune Sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/coeliaki.autoimmunesygdomme/

Gastro (mave og tarmsygdomme) og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Gastro.autoimmunesygdomme/