N: Cøliaki hænger (også) sammen med Autoimmun hepatitis

En undersøgelse blandt patienter med Autoimmun hepatitis viste, at der var en forhøjet risiko for også at have Cøliaki.

Konklusionen på rapporten er, at man bør overveje at undersøge om patienter med Autoimmun hepatitis også har Cøliaki.
I studiet der blev foretaget, havde 1 ud af 30 med Autoimmun hepatitis også Cøliaki.

Autoimmun hepatitis er i forvejen set i forbindelse med andre Autoimmune Sygdomme som bl.a. Leddegigt og IBD med flere.

(Undersøgelsen er bl.a. støttet af Karolinska Institutet m.fl.: https://www.medscape.com/viewarticle/962118_4 )

Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og har du endnu ikke støttet Borgerforslaget, så gør det nu: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08396