N: COVID-19, autoantistoffer og Autoimmune Sygdomme

En betydelig andel af dem der har haft COVID-19, har stadig symptomer. Mange går heldigvis væk, men for at undersøge hvad det vil betyde på lang sigt, er der bevilliget 100 milliarder kr.

Det amerikanske sundhedsvæsen har fået bevilliget 100 mia. kr. over en 4-årig periode, til at undersøge langtidskonsekvenserne ved SARS-CoV-2 virus.
Det forventes at forståelsen af bl.a. Autoimmune Sygdomme vil blive kraftigt forøget.

COVID-19 forøger bl.a. antallet af autoantistoffer, men det er endnu ikke bevist at det forårsager Autoimmune Sygdomme.
Autoantistoffer der sættes i relation til COVID-19, findes bl.a. ved: Guillain-Barré syndrom, Antifosfolipid syndrom, Lupus (SLE), Kawasakis syndrom, Myasthenia gravis, Type I diabetes, Vaskulitis, Psoriasis, Graves, Sarkoidose m.fl.

Flere Autoimmune Sygdomme der allerede nu menes at være aktiveret af COVID-19, er bl.a.: Guillain-Barré syndrom, Miller Fisher Syndrom, Antifosfolipid syndrom, Primær immun trombocytopeni, Lupus (SLE) og Kawasakis syndrom.

…..
FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme

Råd om COVID-19/SST:
https://www.sst.dk/da/corona

Se bl.a.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7598743/

Og:
https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-launches-new-initiative-study-long-covid


#AutoimmuneSygdomme #FAIM