N: Hvem er i særlig risiko ved sygdom med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen præciserer nu, hvilke personer der på grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Sideløbende kommer Sundhedsstyrelsen også med særlige anbefalinger til personer i øget risiko.

Personer i øget risiko ved covid-19 udgør nu følgende grupper:
Personer med høj alder
Beboere i plejebolig
Personer med overvægt
Personer med visse sygdomme eller tilstande
Visse børn med kronisk sygdom
Personer uden fast bopæl
Gravide

Hidtil har styrelsen placeret alle personer over 65 år i risikogruppen, men det skal fremover baseres på en vurdering af den enkelte persons helbred.

Livskvalitet trumfer smitterisiko
Coronaepidemien forventes at være langvarig, og derfor kan der især for ældre mennesker være særlige hensyn, der trumfer hensynet til at reducere smitterisikoen.

Bemærk: Tilstande med nedsat immunforsvar

Læs især Bilag 3.: Specificeret oversigt over sygdomme og tilstande, hvor det må antages, at der er en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

Bl.a. nævnes flere præparater ved igangværende immunhæmmende behandling:
Adalimumab, Azathioprin, Budesonid, Certolizumab pegol, Ciclosporin, Cyclophosphamid, Eculizumab/Ravulizumab, Everolimus, Golimumab, Infliximab, Mercfaptopurin, Methotrexate (20 mg eller mere ugentligt), Mycophenolat mofetil, Mycophenolsyre, Tacrolimus, Thymoglobulin, Prednisolon > 15 mg / dag, Rituximab inden for de sidste 6 måneder, Simulect, Sirolimus, Tofacitinib, Ustekinumab, Vedolizumab (listen er ikke komplet).

Læs meget mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

TV2-Nyheder:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-05-04-sundhedsstyrelsen-aendrer-risikogrupper-ved-coronasmitte

Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvem-er-i-saerlig-risiko-ved-sygdom-med-COVID-19_

Rapport med bilag:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med-%C3%B8get-risiko/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19-Fagligt-grundlag.ashx

…..
FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme