N: Hvordan behandler man Autoimmune Sygdomme…

Hvad gør man nu, og hvordan gør man det bedre – og hvad har lægerne fx brug for?

Se de to oplæg fra FAIMs høring, der prøver at besvare spørgsmålene.

Afdækning og behandling af Autoimmune
Sygdomme. Hvordan hjælper man læger og
specialister med, at opspore og behandle
Autoimmune Sygdomme. Hvad gør man nu, og
hvorfor har man ikke oprettet et register for alle
Autoimmune Sygdomme? V. Alaa El-Hussuna, Ass.
Professor og ph.d.
Se her: https://youtu.be/PYXhQ151eGE

Hvad har lægerne brug for? De ved meget, men
ikke alt. V. Anders Beich (Dansk Selskab for Almen
Medicin – DSAM)
Se her: https://youtu.be/ZFW6AXG-x0A

…..
FAIM-Høring – ONLINE – 21. september 2020

”Autoimmune Sygdomme udgør en stor byrde for samfundet og kan i mange tilfælde udgøre et invaliderende problem for den enkelte patient.” (Statens Serum Institut, 2020)
Man ved endnu ikke nok om Autoimmune Sygdomme.
Listen over Autoimmune Sygdomme bliver større og større, men forståelsen er stadig meget specifik og baseret på enkelte sygdomme. Alt for mange, især de små, bliver aldrig opdaget, behandlet eller prioriteret.

Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og de kommer sjældent alene…

…..