N: Madforgiftning udløste en autoimmun sygdom

Et stykke ost på en ferietur til Tyrkiet, resulterede i en ubehagelig oplevelse for Malcolm Brown.
Osten resulterede i en madforgiftning der udløste en autoimmun sygdom, og Malcolm blev lam fra halsen og ned.
Først blev hænderne og armene følelsesløse, og så blev synet påvirket. Malcolm måtte få hjælp til at tage tøj på, og tilstanden blev efterfølgende kraftigt forværret.

Efter 9 måneder på hospitalet, er Malcolm ved at få det bedre, og kan nu både stå og sidde i en rullestol.
Malcolm er heldigvis ved godt mod: “Jeg bliver sikkert aldrig så aktiv som jeg har været, men jeg vil blive ved med at prøve og jeg giver ikke op.”

Man ved ikke hvorfor Autoimmune Sygdomme opstår, men der findes flere faktorer der kan udløse sygdommene, og i Malcolms tilfælde var det madforgiftning der resulterede i Guillain-Barré syndrom.

Støt Borgerforslag:
Der mangler forskning og forståelse for Autoimmune Sygdomme, og ved at støtte dette Borgerforslag kan vi gøre noget ved det: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08396

Læs om Malcolm (engelsk): https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-57598624

…..
#AutoimmuneSygdomme #FAIM