N: Mange læger ved ikke nok om sammenhænge

Mange læger ved ikke nok om sammenhængen mellem lungefibrose og autoimmun gigtsygdom

En ny rapport viser, at feltet er præget af mangelfuld viden om og opmærksomhed på sammenhængen mellem lungefibrose og autoimmun gigtsygdom i almen praksis og til dels også på hospitalsniveau, og det risikerer at forlænge den tid, der går, før patienterne får en diagnose, unødigt.

Tiden, der går, indtil patienterne får diagnosen, er også påvirket af, at de specialiserede enheder på området har begrænset kapacitet, hvilket medfører ventetid. Også centrale undersøgelser på regionalt niveau bidrager til, at patienterne får forsinket deres diagnose. Endelig viser rapporten, at det er afgørende, at det multidisciplinære samarbejde mellem reumatologer, lungespecialister og radiologer fungerer.

Det er desværre ikke kun sammenhængen mellem lungefibrose og autoimmun gigtsygdom, som mange læger ikke ved nok om.

Der er akut behov for en National plan for Autoimmune Sygdomme – og relaterede sygdomme.
Støt meget gerne dette Borgerforslag: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08396

…..

En del patienter med autoimmun gigtsygdom (fx leddegigt, systemisk sklerodermi og polymyositis) rammes også af lungefibrose – læs mere:
https://www.vive.dk/da/udgivelser/de-mange-veje-til-en-lungefibrosediagnose-16644