N: Millionpris til forsker i Autoimmune Sygdomme

Hvert år uddeles den prestigefyldte KFJ-pris af Kirsten og Freddy Johansens Fond, til enestående præstationer inden for blandt andet lægevidenskaben.

Og i år er den kliniske pris gået til overlæge Mikkel Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Mikkel Østergaard har altid fundet det essentielt, at opnå ny viden til gavn for patienterne.
Fokusområderne er leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt.

“Sygdommene rammer 2-3% af befolkningen, ofte i den erhvervsaktive alder, er vedvarende (kronisk) og medfører betydelig smerte, træthed og funktionsnedsættelse, og de, særligt de to sidste, diagnosticeres ofte adskillige år efter debut. Det er derfor afgørende vigtigt at blive bedre til diagnosticering, monitorering, prognosticering og behandling af disse patienter, hvilket er det, vi arbejder med.”

Hvert år uddeles Kirsten og Freddy Johansen fondens pris til to forskere, der har begået enestående præstationer inden for blandt andet lægevidenskaben. Med begge priser følger 1,75 millioner kroner, hvoraf 250.000 er en personlig pris.
(Den anden pris gik til professor Ali Salanti, professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi.)

Læs evt. mere: https://sund.ku.dk/nyheder/2022/06/prisvinder-gaa-i-gang-med-at-forske-selvom-det-ser-besvaerligt-ud.-det-er-givende/

…..
FAIM er patientforening for Autoimmune Sygdomme