N: Multisyge får læger til at brænde ud

Dette er ikke en god nyhed, især når antallet af multisyge stiger – og der er mangel på praktiserende læger.

I Danske Regioner og PLOs nye vision for almen praksis frem mod 2030, opstilles der dette mål: “Fremtidens praktiserende læge – patientens tovholder”. Antallet af ældre borgere – med multisygdom og kroniske lidelser – stiger de kommende år. I takt med at der uddannes flere praktiserende læger, vil det være naturligt, at almen praksis varetager en større del af indsatsen.

Det lyder som en rigtig god idé, at man allerede ved mødet med sin praktiserende læge, kan få gjort noget ved sine mange sygdomme.

Alle aldersgrupper er i fare for, at udvikle langt flere end 1 sygdom, og især gruppen af autoimmune sygdomme er meget hårdt ramt.

Hvis visionen skal føres ud i livet, så håber vi, at der er taget forbehold for flere forskellige faktorer, der især nævnes som årsagerne til at lægerne brænder ud.

  1. Hospitaler bliver specialiserede, og behandler hver enkelt sygdom individuelt. Det betyder, at den praktiserende læge bliver nødt til at koordinere behandlingen ud fra modsigende råd, fra flere forskellige eksperter på en gang.
  2. De fleste behandlingsvejledninger, er baseret på patienter med kun én sygdom.
  3. Patienter med flere sygdomme, får lige så meget tid hos lægen, som patienter med kun én sygdom.

Sammenfattende er der tale om en for stor arbejdsbyrde, usammenhængende behandlinger, ingen behandlingsvejledninger for multisyge og for få penge.

FAIM er bekendt med problemet fra både patientens og lægens side, og et af omdrejningspunkterne til en kommende konference på Christiansborg, er netop en behandlingsvejledning til autoimmune sygdomme.

Autoimmune sygdomme hænger sammen, og kommer sjældent alene.

…..
Læs bl.a.:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/01/29/studie-flere-multisyke-pasienter-oker-risikoen-for-utbrenthet-hos-leger/
https://bjgp.org/content/70/691/e95

Danske regioner:
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/januar/fremtidens-praktiserende-laege-patientens-tovholder
http://www.e-pages.dk/regioner/176/