N: Neurologiske sygdomme øger risikoen for selvmord ☹️

Sagt på en anden måde, er det en ud af 150 personer som diagnosticeres med en neurologisk sygdom, der ender med at dø af selvmord.

Det viser en stor dansk undersøgelse, fra Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Ofte forbinder man selvmordsrisiko med psykiatriske diagnoser, men det nye studie viser, at også for patienter med neurologiske diagnoser, er der en øget risiko for selvmord.

Årsagen kendes ikke, men det ser ud som om at det har betydning hvor sygdommen sidder, hvor udbredt den er, og hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Undersøgelsen omfatter flere neurologiske sygdomme, bl.a. Myasthenia gravis, Multipel sclerose og Polyneuropati.

Det kræver yderligere analyser at finde frem til, hvordan man kan reducere selvmordsrisikoen for de forskellige patientgrupper.

Læs mere om undersøgelsen:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/irs_regional_sundhedsforskning/nyheder-ny/neurologiske_sygdomme_oger_risikoen_for_selvmord

….
FAIM er patientforening for autoimmune sygdomme.