N: Så kom der en behandling til Alopecia

FDA har godkendt den første behandling til voksne med alvorlig Alopecia areata (pletskaldethed).

Et forsøg med 1200 voksne deltagere viste forskellige resultater, alt efter doseringen. Ved 4 mg per dag, fik mellem 32 – 35 % af deltagerne mindst 80% af håret tilbage. En del fik 90 % tilbage.
Blandt placebodeltagerne der fik virkningsløs medicin, var det mellem 3-5 % der fik hår igen.

Bivirkningerne der blev observeret var milde til moderate (hovedpine, forhøjet kolesterol, træthed mv.).

Det vides ikke hvornår vi ser behandlingen i Danmark, men vi ser frem til den.

Læs mere (engelsk): https://www.biospace.com/article/eli-lilly-s-severe-alopecia-drug-gets-fda-approval/