N: Særlige risikogrupper (coronavirus/COVID-19)

Nogle personer er særligt sårbare ved smitte med ny coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsen har samlet alle sundhedsfaglige råd til særligt udsatte og deres pårørende, så det er let at få et overblik over hvordan du skal forholde dig i din hverdag.

Hvem er de særlige risikogrupper?

Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Det gælder:
• Ældre over 65 år (især over 80 år)
• Personer med følgende kroniske sygdomme:
• Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
• Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
• Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
• Kronisk leversygdom
• Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
• Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
• Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
• Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer

Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
• Blodsygdomme
• Organtransplantation
• Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
• HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

• Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
• Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, anbefaler vi, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Men der er også en række andre forhold du bør være opmærksom på. Vi har på vores spørgsmål og svar side samlet en række informationer i relation til det at være i en særlig risikogruppe, og længere nede på siden kan du finde en oversigt over det materiale vi har udarbejde til særlige risikogrupper og deres pårørende.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Hvor du også kan finde svar på en række andre spørgsmål, så du kan altid holde dig opdateret om alle forholdsregler på sundhedsområdet i forbindelse med ny coronavirus/COVID-19.

…..
FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme