N: Spørgsmål og svar om ny coronavirus

Coronavirus er nået til Danmark, og Sundhedsstyrelsen har på deres side, svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus (COVID-19).

De generelle anbefalinger for at undgå smitte er:
God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Sundhedsstyrelsens svar er baseret på den nuværende viden.
Da situationen omkring den nye coronavirus hele tiden udvikler sig, opdateres siden løbende.

Læs mere:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

…..
FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme