N: Tarmsygdomme stiger kraftigt i Danmark – særligt blandt børn og unge

Antallet af danskere, som får inflammatoriske tarmsygdomme (IBD – colitis ulcerosa/Crohns sygdom) stiger, og forekomsten er fordoblet på kun 20 år.

Det er både overraskende og foruroligende, mener lektor Kristine Allin fra Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT) ved Aalborg Universitet.

Hun har sammen med kolleger fra grundforskningscenteret PREDICT udgivet et omfattende registerstudie, som viser udviklingen i incidens og forekomst af tarmsygdommene Crohns sygdom og colitis ulcerosa i Danmark fra 1995 til 2016.

Incidensen stiger i alle aldersgrupper, men især blandt børn og unge; blandt personer under 18 år steg Crohns-incidensen fra 3,9 til 11,0 per 100.000 personår fra 1995 til 2016. Colitis ulcerosa-incidensen steg fra 3,8 til 8,1 per 100.000 personår.

”Det er urovækkende, at vi ser den største incidensstigning blandt børnene. Det havde vi heller ikke forventet, og vi ved ikke hvorfor,” siger Kristine Allin.

Man kender ikke årsagen til stigningen, men der gættes på udefrakommende faktorer og ikke arvelighed (genetik) da det går for hurtigt.

Sundhedsvæsenet vil møde nye krav og kræve en omstilling, da inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) er Autoimmune Sygdomme, og de kommer sjældent alene. Der kommer flere sygdomme på samme tid.

”En ældre patientpopulation betyder, at patienterne har flere komorbiditeter såsom forhøjet blodtryk eller type 2-diabetes, hvilket komplicerer behandlingen. Det er formentlig nødvendigt med flere interdisciplinære indsatser, hvor flere specialer arbejder sammen om at vælge den rette behandling,” siger Kristine Allin.

Undersøgelsen inkluderede i alt 47.830 personer, som mellem 1995 og 2016 fik enten en Crohns-diagnose (33 procent) eller en colitis ulcerosa-diagnose (67 procent).

Crohns-incidensraten steg fra 9,1 til 17,8 per 100.000 personår i undersøgelsesperioden, mens colitis ulcerosa-incidensraten steg fra 21,0 til 28,4.

Forekomsten af Crohns sygdom steg fra 90 per 100.000 personer i 1995 til 295 per 100.000 personer i 2016, mens forekomsten af colitis ulcerosa steg fra 184 til 589 per 100.000 personer. Forekomst og incidens var generelt højere blandt kvinder end blandt mænd ved både Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

FAIM er patientforening for IBD – colitis ulcerosa/Crohns sygdom og Autoimmune Sygdomme

Se også:
https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(22)00881-2/fulltext

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6676-inflammatoriske-tarmsygdomme-er-pa-fremmarch-i-danmark-saerligt-blandt-born-og-unge.html

…..