N: Tredje vaccinedosis til udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar

Personer, som har et meget svækket immunforsvar, får tilbuddet om en 3. vaccinedosis, fordi de forventes at have en meget nedsat eller manglende effekt af de to COVID-19 vaccinedoser. Samtidig har de en særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19.

Der vil være nogle særligt sårbare patienter med visse alvorlige reumatologiske lidelser fx vaskulitis, sklerodermi eller Systemisk Lupus Erythematosus, som efter en individuel lægefaglig vurdering kan tilbydes en 3. dosis eller et nyt, fuldt vaccinationsregime.

Læs mere:
https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Grupper-for-vaccination/Udvalgte-personer-med-svaert-nedsat-immunforsvar

…..