Overvågning af T-celler kan forebygge Type 1 diabetes

Et nyt studie viser, at analyser af T-celler i blodprøver, kan udpege dem der er i risiko for at udvikle Type 1 diabetes – og stoppe udviklingen.
Dvs. at det kan blive muligt at forebygge Type 1 diabetes.

Ved at isolere T-celler fra mus og mennesker (blodprøver), var det muligt at skelne mellem dem der var i risiko for at udvikle Type 1 diabetes, og dem der ikke var.
Svaret var 100% i en lille prøve.

Forskerholdet mener, at resultatet er et stort skridt i den rigtige retning, og det bliver muligt at fange den autoimmune proces i god tid. Dvs. at Type 1 diabetes vil enten kunne undgås eller forsinkes betragteligt.

Læs evt. mere: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230719221537.htm

(udgivet i Science Translational Medicine)