Patientforeninger

Repræsenterer du en patientforening med autoimmune sygdomme, så er jeres forening velkommen til at blive medlem af FAIM.
Medlemmer af FAIM, indgår naturligt i vores ekspertpanel, hvad angår FAIMs arbejde med autoimmune sygdomme, fx i arbejdet med Nationalt Center For Autoimmune sygdomme (NCFAS).
Som medlem er I altid velkomne til at kontakte os, og planen er, at indkalde til mindst ét årligt medlemsmøde.