Polymyositis

  • Polymyositis er en tilstand, hvor immunsystemet angriber musklerne – særligt i hofte, lår, skuldre og arme
  • Sygdommen begynder ofte med tiltagende svaghed i musklerne. Det viser sig fx. ved, at man kan have svært ved at rejse sig fra en stol. Nogle kan også opleve smerter
  • Behandlingen består i at dæmpe immunsystemet. Det kan ske med flere slags medicin, oftest begynder lægerne med Prednisolon

Hvad er polymyositis?

Polymyositis er en alvorlig sygdom, som angriber kroppens muskler. Symptomerne udvikler sig oftest gradvis over 3-6 måneder. De første symptomer er ofte muskelsvækkelse i hofte- og skuldermusklerne. Lår og overarme kan også svækkes, og mange får smerter og ubehag i disse muskler. Efterhånden kan det blive vanskeligt at gå på trapper, løfte armene, rejse sig og synke. Almen svækkelse, feber og nedsat appetit er sædvanlig.

Hvor hyppig er polymyositis?

Tilstanden er sjælden.

Hvorfor får man polymyositis?

Årsagen til sygdommen kendes ikke. Formentlig er det immunsystemet, som overreagerer. Nogle forskere mener, at processen sættes i gang af bakterier eller virus. Andre mener, at reaktionen sættes i gang af bestemte typer medicin. Hos enkelte patienter har tilstanden sammenhæng med kræftsygdom.

Hvad er symptomerne på polymyositis?

Kraftnedsættelse er det dominerende symptom. Nogle patienter får også smerter i musklerne.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Hvis der kommer symptomer, som ovenfor beskrevet, bør du søge læge. Det vil sige, hvis kræfterne svigter, og det fx er vanskeligt at rejse sig fra en stol eller lignende.

Hvordan stilles diagnosen?

Ved mistanke om diagnosen undersøger lægen muskelfunktionen. Hud, led, lunger, hjerte og mavetarmkanalen bliver ofte undersøgt samtidigt. Enkelte blodprøver kan gøre diagnosen mere sandsynlig. På sygehuset bliver de elektriske impulser i muskelvævet undersøgt ( EMG), og som regel bliver der taget en vævsprøve fra en muskel.

Hvilken behandling er der?

Sygdommen behandles med medicin, som dæmper immunsystemet. Hertil bruges Binyrebarkhormon ( kortison) og andre typer af medicin, som har den dæmpende virkning.

Du kan også bidrage til behandlingen selv ved at motionere, når behandlingen er begyndt at virke. Både udspændingsøvelser, udholdenhedstræning og styrketræning er nyttig. Fysioterapeuter kan ofte bidrage med gode øvelsesprogrammer. Det kan også hjælpe med sunde kostvaner.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Hos nogle patienter kan der være svær muskelsvækkelse i flere måneder, selvom der gives behandling. Langt de fleste patienter kommer sig dog.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre polymyositis?

Der er ingen måde, man kan undgå at få sygdommen på. Muskelfunktionen kan forværres, hvis man ikke er fysisk aktiv, når tilstanden bedres.

Se hvilke sygdomme der ofte ses sammen: Sygdomssammenhænge

Diskussionsgruppe for alle med autoimmune sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM

Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk