POTS Postural Ortostatisk Takykardi-Syndrom

Hvad er POTS og hvem får det?

POTS er en forkortelse for Postural Ortostatisk  Takykardi-Syndrom, som betyder en dysfunktion i det autonome nervesystem, dvs. den del af nerve- systemet, der er uden for viljens kontrol.

POTS er ifølge Sundhedsstyrelsen klassificeret  under diagnosekoden DI471J.

POTS optræder hyppigst hos kvinder i alderen  13 til 50 år.

Ved POTS ses forstyrrelser i det autonome nervesystems regulering af hjerte og kredsløb ved overgang fra liggende til stående stilling.

Når kroppens stilling ændres fra liggende til stående kræves et effektivt kardio-vaskulært (hjerte og kredsløb) kontrolsystem. Når en rask person rejser sig fra liggende eller siddende stilling, trækker blodkarrene sig automatisk sammen, for at hindre blodet i at løbe ned i benene. Hos patienter med POTS fungerer denne automatiske tilpasning formentligt ikke optimalt. Patienter med POTS oplever ortostatisk intolerance, dvs. de har symptomer i stående stilling, som bedres i liggende stilling, og den utilstrækkelige sammentrækning af blodkarrene fra liggende til stående stilling resulterer i ortostatisk hypotension (dvs. lavt blodtryk i stående stilling) eller en voldsom stigning i hjertefrekvensen.

Hos nogle patienter med POTS er der fundet autoantistoffer – en del af disse autoantistoffer er rettet mod receptorer i det autonome nervesystem.

Det er vurderet, at cirka 1/3 af patienter med ME-diagnosen (G93.3) også har POTS. Man kan også have POTS uden at have ME, eller i forbindelse med andre sygdomme som fx sclerose.

Viden om POTS diagnosen er begrænset i det danske sundhedssystem. Der kan være risiko for, at den bliver overset i udredningen af en patient. Det er derfor vigtigt selv at være opmærksom på at blive undersøgt for det, da der findes forskellige behandlingsmuligheder, som kan bedre tilstanden hos nogle af patienterne.

En del POTS-patienter oplever, at læger på grund af manglende viden tolker symptomerne som angst.

Symptomer

Når man har POTS, oplever man ortostatisk intolerance, dvs. at symptomerne kommer, når man står op og bedres, når man ligger ned. Det mest fremtrædende symptom hos mange er svimmelhed og ”ørhed” i stående stilling. Derudover kan man have en lang række andre symptomer, som er mere eller mindre forbundet med det at være oprejst:

• Udmattelse – som kan være meget udtalt

• Svimmelhed

• Hjertebanken

• Svært ved at udholde fysisk aktivitet

• Muskelsvaghed

• Hukommelsesproblemer og svært ved at koncentrere sig, nogle oplever det som ”hjernetåge”

• Sløret syn eller tunnelsyn

• Nær-besvimelser eller besvimelser

• Åndenød, trykken for brystet

• Gener fra mave-tarmsystemet, herunder kvalme, diarré og smerter

• Øget svedtendens

• Hovedpine, migræne

• Hyperaktiv blære

Cirka 25% af patienter med POTS er så invaliderede, at de hverken kan arbejde eller uddanne sig eller deltage i sociale aktiviteter. Svært ramte POTS-patienter kan have et funktionsniveau, som er lige så nedsat som hos patienter med alvorlig hjertelidelse.

Kilde: ME FORENINGEN


Læs Milene Hansens historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-milene-hansen/


Der er over 100 forskellige slags Autoimmune Sygdomme.
Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og over 20% af befolkningen har en autoimmun sygdom.
De er i kraftig stigning – og de kommer sjældent alene.

Marts er Awareness-måned for Autoimmune Sygdomme ❤

Neuro (nervesygdomme) og andre Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Neuro.autoimmunesygdomme/

Diskussionsgruppe for alle med Autoimmune Sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM: https://www.faim.dk/bliv-stoettemedlem