Psoriasis

Hvad er psoriasis?

Psoriasis er en sygdom med en betændelseslignende reaktion i overhuden, som kan give udslæt på store dele af huden. Sygdommen varierer meget fra person til person, både med hensyn til, hvor på huden sygdommen sidder, udseende af pletterne, samt hvor ofte der er udbrud og hvor længe det varer.

Typisk ses et rødt udslæt dækket med hvide skæl. På enkelte hudområder kan man have et mere eksemlignende udslæt uden skorper. Udslættet kan forekomme som store, sammenhængende områder, som møntstore – eller små, dråbeformede pletter. Hos de fleste er kløen begrænset, men 10-20 % oplever en voldsom kløe.

Udslættet kan findes overalt på huden, herunder hårbund, negle, ører og kønsorganer. Hyppigst angribes leddenes stræksider (bagsiden af albuen, forsiden af knæ osv.), samt på ryggen. Psoriasis i ansigtet er sjælden. Sygdommen svinger i intensitet, og man kan have sygdomsfrie perioder som varer fra uger til år, men risikoen for nye udbrud er til stede hele livet. 5-30 % af personer med psoriasis får gigt.

Hvor hyppig er psoriasis?

Psoriasis forekommer hos ca. 2-3 % af befolkningen og kan findes i alle aldersgrupper, men debuterer hyppigst mellem 15- og 30-års alderen. I en del tilfælde mellem 50 og 60 år. Tilstanden ses lige hyppigt hos mænd og kvinder.

Psoriasis er arvelig, hos 50 % findes sygdommen i den nærmeste familie.

Hvorfor får man psoriasis?

Årsagen til den reaktion, der udløser psoriasis, er ikke kendt, men vi ved, at den kan udløses af psykiske belastninger som stress, infektioner, alkohol, brug af nogle medicinske præparater og læsioner af huden.

Psoriasis er arvelig, således er der en 40-50 % risiko for at et barn får sygdommen, hvis begge forældre har psoriasis.

Hvad er symptomerne på psoriasis?

Højrøde skællende pletter på klassiske steder på huden, for eksempel bag på albuer på knæ og over halebenet

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Hurtig spredning og vækst af pletterne. I nogle tilfælde kan udslættet generalisere og dække det meste af huden.

Hvordan stilles diagnosen?

Ofte vil lægen være i stand til at stille diagnosen ud fra sygehistorien og det karakteristiske udseende af sygdommen. Hvis hududslættet ikke er karakteristisk, vil lægen ofte henvise til en hudlæge, der kan tage en vævsprøve fra hud for at få en sikker diagnose.

Hvilken behandling er der?

Man kan selv gøre meget for at bedre tilstanden ved at undgå stress, alkohol eller andre belastninger af kroppen. Sol og badning i saltvand, for eksempel i form af et ophold sydpå vil ofte hjælpe.

Af medicinske behandlinger er lokalbehandling med salver og cremer det vigtigste. I svære tilfælde kan der opnås en bedre virkning ved at dække det behandlede område med en plastfolie.

Tjære er en effektiv behandling og gives i form af tjærebade, hvor der først gives et varmt bad efterfulgt af smøring med tjære. Behandlingen foregår oftest under indlæggelse.

Psoriasis i hårbunden kan behandles med tjære shampoo eller spritopløsninger med binyrebarkhormoner.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt kan behandlingen suppleres med UVB-stråler (ultraviolette stråler). Dette foregår i særlige solarier. Ved PUVA behandling gøres kroppens celler med medicin mere følsomme for UVA lys. Herved får man en særlig effektiv behandling.

I særligt alvorlige tilfælde kan behandling med cellegifte komme på tale. Disse har en kraftig og god effekt, men giver en del uønskede bivirkninger. Inden for de sidste år er en helt ny medicin blevet tilgængelig. Stofferne i denne gruppe blokerer den betændelsesreaktion der ses i huden, og udslættet går i ro. Selv om disse stoffer er meget dyre er de så effektive, at de bruges i stigende grad.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Psoriasis er en sygdom med et kronisk præg. Selv om man kan have lange sygdomsfrie perioder, er der altid en risiko for et nyt udbrud.

Meget afhænger af, at man tager ansvar for sin egen sygdom og følger den ordinerede behandling, samt undgår de kendte udløsende årsager.

Ved alvorlige tilfælde kan psoriasis være en invaliderende sygdom, som medfører hyppige indlæggelser og risiko for bivirkninger til behandlingen.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre psoriasis?

Infektioner kan udløse et primært psoriasisudbrud og kan også forværre et eksisterende udslæt. Halsbetændelser og lignende infektioner skal derfor behandles hurtigt.

Se hvilke sygdomme der ofte ses sammen: Sygdomssammenhænge


Læs Anja Lindberg Jensens historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-anja-lindberg-jensen/


Læs Anne Kastrup Jeels historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-anne-kastrup-jeel/


Læs Lene Jaedekes historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-lene-jaedeke/


Læs Helle Skovgaard Bredkjær Pedersens historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-helle-skovgaard-bredkjaer-pedersen/


Læs Tine Munkbergs historie: https://www.faim.dk/n-kampagne-tine-munkberg/

Der er over 100 forskellige slags Autoimmune Sygdomme.
Autoimmune Sygdomme hænger sammen, og over 20% af befolkningen har en autoimmun sygdom.
De er i kraftig stigning – og de kommer sjældent alene.

Marts er Awareness-måned for Autoimmune Sygdomme ❤

…..

FAIM er patientforening for Psoriasis og Autoimmune Sygdomme.

Diskussionsgruppe: https://www.facebook.com/groups/psoriasis.autoimmunesygdomme

Pustulosis palmoplantaris PPP og Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Pustulosis.palmoplantaris.PPP.autoimmunesygdomme/

Derm (hudsygdomme) og andre Autoimmune Sygdomme
https://www.facebook.com/groups/Derm.autoimmunesygdomme/

Diskussionsgruppe for alle med Autoimmune Sygdomme: https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem af FAIM


Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk