Pustulosis palmoplantaris

  • Pustulosis palmoplantaris karakteriseres af pustler i håndflader og fodsåler
  • Pustulosis palmoplantaris regnes af nogle som en speciel form for psoriasis, af andre som en egen, men beslægtet lidelse. Rygning synes at være associeret med en øget forekomst af Pustulosis palmoplantaris
  • Er 3 gange hyppigere hos kvinder end mænd

Diagnostiske kriterier

  • Diagnosen stilles på grundlag af typiske kliniske fund

Kliniske fund

  • Pustulosis palmoplantaris karakteriseres af 3-10 mm store sterile pustler i håndflader og fodsåler
  • Pustlerne er initialt gule, men skifter efterhånden farve til brunt

Hvornår skal patienten henvises?

  • Pustulosis palmoplantaris er meget behandlingsresistent og generende for patienten, og bør henvises til hudlæge

Generelt om behandlingen

  • Der findes ingen effektiv behandling mod grundlidelsen

Hvad kan patienten selv gøre?

  • Hudpleje, indfedtning af huden for at undgå skæl og fissurer

Alternativ behandling hos hudlæge er lokal UVB, PUVA eller peroral behandling som ved psoriasis

Forløb, komplikationer og prognose

Forløb

Sygdommen er kronisk og varer i flere år med perioder med partiel remission og forværring

 

 

Diskussionsgruppe for alle med autoimmune sygdomme:
https://www.facebook.com/groups/AutoimmuneSygdomme/

Bliv medlem

Artiklen er fra Patienthåndbogen på Sundhed.dk