Vi ses på apoteket

Har du en af følgende sygdomme? (Projektet har haft sidste dag på apoteket)

 • Gorlin Syndrom
 • Diskoid Lupus Erytematosus (DLE)
 • Anden diagnosticeret sjælden sygdom, som påvirker din hud

… og har du lyst til at gøre en forskel og bidrage til udviklingen af ny medicin til din sygdom?

Så kom ned på Skovlunde Apotek mandage kl. 13-17, eller Ballerup Apotek onsdage kl. 13-17 i perioden november 2019 – januar 2020.

Her kan du tale med Nina, som er specialestuderende, og høre mere om projektet.

Bemærk: Nina er ikke på apotekerne fra d. 23. december 2019 – 01. januar 2020.

Du kan også blive en del af projektet, selvom du ikke har mulighed for at besøge Nina på apotekerne (se kontaktformular længere nede på siden).

Om projektet

Medicinudvikling skal ske i samråd med eksperterne i sygdommen. Hvis du lever med en sygdom, så er du ekspert, og derfor vil vi gerne invitere dig til at deltage i et projekt, hvor du vil være rådgiver for forskere på LEO Pharma.

Projektet er en del af en specialeafhandling, som laves af Nina Scheel Andersen, farmaceutstuderende, i samarbejde med Københavns Universitet og LEO Pharma.

Vi har brug for 3 timer af din tid. Det foregår samme dag på LEO Pharma i Ballerup og fordeler sig som følger:

 • 30 minutters introduktionsinterview med Nina
 • 2 timers møde med forskere på LEO Pharma
 • 30 minutters afsluttende interview med Nina

Derudover vil der være en opfølgende telefonsamtale med Nina 1 uge efter mødet.

Transportomkostninger bliver dækket, og der kompenseres for potentiel tabt arbejdsfortjeneste efter en fast sats.

Bliv en del af projektet

Hvis du har spørgsmål til projektet eller ønsker at tilmelde dig, kan du kontakte Nina Scheel Andersen via telefon eller kontaktformularen nedenfor.

Telefonnr.: 53 50 06 95

Samarbejdspartnere

FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme

”FAIM mener det er vigtigt, at patienter altid bliver involveret og taget med på råd – når det handler om dem. Patienterne er eksperter på deres sygdomsområde, og de ved om den eksisterende behandling virker, eller om der mangler nytænkning og forskning på området. De danske apoteker, er et oplagt sted for alle parter at mødes, for patienter, patientforening og ikke mindst industrien med deres mange forskere. ”

 • Bente Buus Nielsen, Landsformand, FAIM

Ballerup Apotek

”Som apotek er det naturligt for os at støtte forskning. Hvis vi kan hjælpe med at finde patienterne, gør vi det gerne.”

 • Ute Pørksen, apoteker, Ballerup Apotek

Skovlunde Apotek

”På Skovlunde apotek har vi valgt at deltage i det vigtige arbejde med at få udviklet behandlinger til alle patienter. Også dem der har sjældne sygdomme. Her i projektet har vi, sammen med de andre aktører, mulighed for at gøre noget for de patienter, der ikke har et talerør og som vi møder på apoteket i hverdagen.”

 • Jacob Lenau, apoteker, Skovlunde Apotek

Ballerup Kommune

”Ballerup Kommune arbejder på en aktiv erhvervspolitik. Det betyder i praksis, at vi arbejder med at skabe netværk mellem virksomheder og i det hele taget arbejder med udviklingen af- og kommunikationen omkring erhvervsområderne. Det blev rigtig interessant, da både LEO Pharma og de to apotekere i Ballerup og Skovlunde gerne ville tale sammen om et samarbejde. LEO Pharma kan få et andet grundlag at rekruttere patienter til patientinddragelse, og udvikling af præparater, og apotekerne bidrager ved at kunne tale med patienterne når de kommer på apotekerne. Ballerup Kommune er rigtig glade for, at begge parter kunne se en mulighed for at samarbejde og, at det så har udviklet til det projekt hjemmesiden her beskriver.”

 • Jette Margrethe Rau, erhvervsudviklingschef, Ballerup Kommune

LEO Pharma

”Det er en høj prioritet for LEO Pharma, at vi hele tiden bliver bedre til at forstå de patienter, vi gerne vil hjælpe, og at vi finder nye måder, vi kan inkludere deres viden og erfaringer i vores arbejde på. Særligt inden for sjældne sygdomme er involveringen af patienter vigtigt, når man skal udvikle ny medicin, fordi der generelt er begrænset viden om disse sygdomsområder, og behovet for løsninger er stort. Vi håber, at projektet på apotekerne i Ballerup og Skovlunde kan være med til at give viden, som på sigt kan være med til at dække dette behov.”

 • Thorsten Thormann, Vice President, Research, LEO Pharma