1 ud af 5 lider af en autoimmun sygdom

Der findes over 100 forskellige autoimmune sygdomme, og 1 million danskere har mindst én.
75% af de ramte er kvinder.

Men Autoimmune sygdomme kommer sjældent alene…
Og desværre bliver patienter med flere autoimmune sygdomme, ofte ladt i stikken.
Læger og specialister modsiger hinanden, smerter og psykiske gener bliver ikke taget alvorligt, og resultatet er en sen – eller manglende diagnose.
Uenighed blandt lægerne, betyder at patienten ikke får en optimal behandling. Det trækker ud, med store menneskelige konsekvenser, og patienten er ikke den eneste der taber. Manglende uddannelse og evnen til at fastholde et job, går ud over samfundet som helhed.

De direkte konsekvenser, for patienter med flere autoimmune sygdomme er:
– 50 procent ser mindst tre læger – før de får stillet en diagnose
– Over 50 procent oplever, at klager over fysiske gener ikke tages alvorligt
– Det påvirker deres valg af uddannelse, og flere opgiver helt.
– Mange bliver sygemeldt, i både kortere og længere perioder.
– Mange er gået ned i tid, eller har helt måttet opsige deres arbejde.
– Mange er blevet fyret fra deres arbejde.
– Og mange er kommet på overførselsindkomst.

Autoimmune sygdomme er på top 10 listen over dødsårsager

Autoimmune sygdomme er ikke selvforskyldte, og der mangler fokus på patienterne.
Derfor findes: FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme.

 …..

Følg os på Facebook (nyheder, forskning mv.)
– eller find en Facebookgruppe for Autoimmune Sygdomme.

 

    
Medlem – klik her                   Støt FAIM               Støt udsatte Børn og Unge – klik her